Spotkanie z Attaché Ambasady Izraela

We wtorek, 12 sierpnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Attaché Ambasady Izraela z Departamentu Handlowego - Panem Talem Harmelinem. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Lubelskiego Klubu Biznesu w Pałacu Czartoryskich.

Podczas spotkania Tal Harmelin przedstawił potencjał oraz obecną sytuację gospodarczą Izraela. Zachęcał do podjęcia współpracy z izraelskimi firmami oraz jednostkami badawczymi. Podkreślał, że spotkanie jest rezultatem zmiany polityki Ambasady, która chce się otworzyć na całą Polskę, a nie ograniczać swoje działania do Warszawy i okolic. Po części oficjalnej odbyły się indywidualne rozmowy z Attaché na temat potencjalnych dróg współpracy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Lubelskiego Klubu Biznesu, przedsiębiorcy reprezentujący branżę chemiczną, spożywczą, budowlaną, energetyczną i turystyczną oraz przedstawiciel Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. UMCS był jedyną uczelnią wyższą oraz placówką z sektora edukacyjnego, która miała swojego delegata na spotkaniu.

Wszystkie osoby zainteresowane kooperacją z podmiotami z Izraela mają zapewnione wsparcie ze strony Ambasady. Naukowcy, którzy chcieliby podjąć współpracę z ośrodkami badawczymi lub firmami z Izraela, proszeni są o kontakt mailowy: centruminnowacji@umcs.pl. Izraelskie jednostki badawcze są szczególnie zainteresowane kooperacją przy pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektów z programu Horyzont 2020. Jednostki te mogą pełnić rolę partnera we wszystkich programach UE.

    Aktualności