Spotkanie „TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosków w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility na spotkanie informacyjne.

W trakcie spotkania szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym zasadom finansowania w programie Core Facility oraz nowości w ofercie programów FNP realizowanych w ramach PO IR – programowi Core Facility PLUS. Oba programy umożliwiają finansowanie prac B+R mających na celu stworzenie lub rozwinięcie usługi badawczej, która w przyszłości będzie świadczona komercyjnie.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia br. (środa) w siedzibie FNP przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie, w godz. 10.00 – 13.15.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Fundacji na portalu Facebook. Transmisja rozpocznie się o godz. 10.30 i będzie dostępna zarówno dla osób mających konto na portalu Facebook (FB), jak i dla osób, które nie posiadają tam konta. W trakcie spotkania osoby mające konto na FB mogą zadawać pytania dot. programów TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility PLUS w komentarzach pod transmisją. Osoby nieposiadające konta na FB mogą przesłać zestaw pytań na adres: infoday@fnp.org.pl.

O środki na prowadzenie innowacyjnych badań w programach TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility PLUS mogą starać się uczeni z całego świata, posiadający wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych (ten wariant nie jest możliwy w Core Facility i Core Facility PLUS). Oznacza to, że z finansowania mogą skorzystać również firmy, które już posiadają działy B+R i takie, które chcą te działy tworzyć. Firmy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej. Nabory wniosków w programach TEAM-TECHCore Facility i Core Facility PLUS rozpoczną się 20 kwietnia i zakończą 20 czerwca br.

Informacje dotyczące spotkania i programów TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility znajdują się na stronie Fundacji.

    Aktualności

    Data dodania
    14 kwietnia 2017