Rozstrzygnięcie Konkursu Lublin Up!

12 czerwca 2023 r. odbyła się gala finałowa Międzyuczelnianego konkursu Lublin Up! - wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Politechniki Lubelskiej zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich oraz Gminy Lublin.

Celem Konkursu było zidentyfikowanie projektów o największym potencjale rynkowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów biznesowych.

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wybrano 10 zespołów, które swoje innowacyjne rozwiązania zaprezentowały przed jury w składzie:

 • Dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin, przewodniczący Jury,
 • Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński - Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej,
 • Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka - Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Prof. dr hab. Adam Waśko – Prorektor ds. rozwoju uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Elżbieta Fijołek- właściciel Giełdy Eventów. Założycielka i prezes Klubu Odpowiedzialnego Biznesu tworzy z Zespołem od 10 lat jedną z największych w regionie organizacji biznesowych, łączących i promujących przedsiębiorców za działania w obszarze CSR,
 • Joanna Bartnik – Koordynator Konkursu ze strony uczelni, broker innowacji, specjalista Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z przyjemnością informujemy, iż na podium stanęły projekty:

 • "Apteka przyszłości" - I miejsce i voucher o równowartości 12 tys. zł
 • "Mączka konopna" - II miejsce i voucher o równowartości 8 tys. zł
 • "POOPsy" - III miejsce i voucher o równowartości 5 tys. zł

Wszystkim Zespołom gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

  Aktualności

  Data dodania
  13 czerwca 2023