Reportaż TVP o aplikacji mobilnej naukowców z UMCS

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka programu TVP Lublin pt.
„Login: Nauka”. Tym razem zobaczymy reportaż o aplikacji mobilnej, wspomagającej wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych. Aplikację stworzył zespół naukowców z UMCS pod kierownictwem dra hab. Radosława Mącika, prof. UMCS, Dziekana Wydziału Ekonomicznego.

Profesor Mącik przedstawił funkcjonalny prototyp aplikacji mobilnej działającej w modelu SaaS (Software as a Service) wirtualizujący realizację wybranych technik projekcyjnych i wspomagających, wykorzystywanych w badaniach marketingowych i społecznych. Aplikacja ułatwia wykonanie zadań przez uczestników w trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) i pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI), poprzez serwowanie zadań projekcyjnych uczestnikom, zbieranie danych z tych technik i przygotowanie ich do analizy oraz wizualizacji.

Opracowany prototyp umożliwia stosowanie projekcyjnych map percepcji, sortu obiektów do wskazanych grup/slotów, a także porządkowanie obiektów na jednowymiarowym kontinuum. Zebrane dane eksportowane są do pliku formatu CSV umożliwiając analizę i wizualizację w dowolnym oprogramowaniu statystycznym lub arkuszu kalkulacyjnym. Otwarta architektura aplikacji umożliwia łatwą rozbudowę o kolejne moduły i wersje językowe.

Oprócz indywidualnych zadań, można serwować zadania do realizacji grupowej za pomocą projektora, który przekształca powierzchnię stołu w powierzchnię dotykową. Opracowane techniki mogą być również stosowane samodzielnie, poza wywiadami pogłębionymi.

Grupę docelową aplikacji mogą stanowić badacze społeczni, doktoranci i studenci kierunków powiązanych z badaniami społecznymi i marketingowymi lub firmy badawcze.

Link do reportażu: „Login: Nauka”

Aplikacja była także prezentowana w dniach 24-25 października 2019 r. podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie. Potencjał pracy naukowców został dostrzeżony i spotkał sie z dużym zainteresowaniem wśród uczestników Kongresu. 

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2019