Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego

3 października 2014 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym ETIUDA, przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie odbyła się organizowana przez Urząd Marszałkowski konferencja  pt. „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego - osiągnięcia i wyzwania". Jednym z ekspertów biorących udział w dyskusji była dr Dagmara Kociuba, Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Konferencja była podsumowaniem zbliżającego się zakończenia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zaawansowania prac nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przyszłość współpracy świata nauki z biznesem zdominowała dyskusję o funduszach na innowacje z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Eksperci rozmawiali m.in. o barierach, które utrudniają budowę partnerstwa między przedsiębiorcami a naukowcami.

– Kłaniam się nisko wszystkim, którzy w mijającej unijnej perspektywie, korzystali z funduszy europejskich przy realizacji tysięcy inwestycji w całym regionie – podkreślił obecny na konferencji Krzysztof Hetman, były marszałek województwa, obecnie europoseł.

Dr Dagmara Kociuba z UMCS w Lublinie skomentowała przygotowanie uczelni do realizacji projektów badawczych ze środków unijnych po 2013 roku oraz współpracę z przedsiębiorcami. Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań potwierdziła, że uniwersytet jest gotowy na komercjalizację badań. Dowodem tego jest udział uniwersytetu w spółce z dziedziny biotechnologii. Jednocześnie doktor Kociuba przyznała, że przedsiębiorcy dostrzegają konieczność budowy partnerskich relacji między uczelniami, ale przykład UMCS-u pokazuje, że łatwiej jest nawiązać współpracę przy realizacji projektów z firmami z zewnątrz, niż z Lubelszczyzny. Na szczęście ta sytuacja się zmieniadodała.

Prof. Anna Rogut ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, podkreślała, że wyznacznikiem lubelskiej innowacyjności nie jest infrastruktura badawcza, lecz specjaliści, którzy potrafią z niej skorzystać. W latach 2007-2013 znakomicie rozbudowaliśmy sprzęt badawczy. Teraz trzeba dołożyć starań, aby tę aparaturę wykorzystać mówiła. Współautorka Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego zaznaczyła, że powinniśmy skupić się na wykorzystaniu wszystkich możliwych źródeł finansowania innowacji, nie tylko z nowego RPO.

W debacie udział wzięli także Marceli Niezgoda (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), Sławomir Sosnowski (Marszałek Województwa Lubelskiego), Aneta Pieczykolan (Dyrektor DRPO), Bożena Lisowska (Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego), Ryszard Boguszewski (Prezes EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie), Tomasz Małecki (Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. w Lublinie), Prof. Wojciech Misztal (Dyrektor Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie), Marta Jankowska (Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie), Paweł Prokop (Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie).

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2014