Polska Nagroda Innowacyjności dla UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał kolejne, prestiżowe wyróżnienie - Polską Nagrodę Innowacyjności, która przyznawana jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję "Forum Przedsiębiorczości" w "Dzienniku Gazeta Prawna".

Nagroda została wręczona podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 5-6 listopada w Łodzi. Skupił on uwagę środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych w Polsce, a tematyka wystąpień oscylowała wokół kluczowych zagadnień dla przyszłości naszego kraju oraz Europy. Motywem przewodnim wydarzenia była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiar polskiej gospodarce.

Polską Nagrodę Innowacyjności otrzymują najbardziej kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2015