PACTT Science Business Innovation EXPO 2022

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zachęca do udziału w PACTT Science Business Innovation EXPO 2022 – wydarzeniu łączącym w sobie charakter targów wynalazczości oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

PSBI EXPO 2022 to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce skierowane do przedsiębiorców, w którym wystawcami będą uczelnie wyższe i instytuty badawcze, prezentujące ofertę swoich technologii i usług oraz oferujące możliwość ich zakupu lub skorzystania z licencji, mających znaczący wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności.

Podczas PSBI EXPO 2022 przedstawiciele nauki i przemysłu zapoznają się z aktualną ofertą funduszy stymulujących komercjalizację i transfer technologii oraz umożliwiających wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach.

Termin: 18-19 maja 2022 r.

Miejsce: „EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY” (Hala Maszyn) Łódź, ul. Targowa 1/3

Organizatorzy: Politechnika Łódzka, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Więcej informacji: www.psbi.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 kwietnia 2022