Ostatnia chwila na zdobycie stypendium biznesowego - nabór do 12.10.2023 r.

Studencie, Studentko! Masz ostatnią szansę na zawalczenie o stypendium i doświadczenie biznesowe!

Przypominamy, że do 12 października 2023 r. trwa nabór do programu „Stypendia biznesowe”, którego celem jest wsparcie rozwoju studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Do zdobycia stypendia o łącznej wartości 96 000 zł. Stypendium przyznawane będzie na okres
8 miesięcy.

Jeżeli:

➡ jesteś studentem/studentką jednego z kierunków studiów wskazanych przez Fundatorów stypendiów;

➡ Twoja średnia ocen za dwa ostatnie semestry wynosi co najmniej 4,00;

➡ posiadasz doświadczenie zdobyte w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz podczas wymian międzynarodowych;

➡ spełniasz dodatkowe kryteria określone przez Fundatorów w Regulaminach;

to jedno ze Stypendiów biznesowych może być Twoje!

Stypendium ma formę finansowego wsparcia i jest indywidualnym wyróżnieniem dla studentów.

Oprócz gratyfikacji finansowej stypendysta otrzyma wyjątkową możliwość bezpośredniej współpracy z lubelską firmą, ponieważ fundatorami stypendiów są lubelscy przedstawiciele biznesu. Nagrodzeni będą mogli sprawdzić się w roli Ambasadora firmy i uczestniczyć w eventach promocyjnych i rekrutacyjnych przez nią organizowanych.

Naszymi Partnerami są: Fundacja Grupy Aliplast, Medispet Sp. z o.o., Orange Polska, Infinite Sp. z o.o. w Lublinie, Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Partnerami uczelnianymi są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy dla studentów dostępny na stronie: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/stypendia-biznesowe/

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2023