Oferta UMCS dla branży biotechnologicznej

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS przygotowało specjalną ofertę współpracy Uniwersytetu z przedsiębiorcami z branży biotechnologicznej.

 W ofercie:

Analizy i badania:

 • badanie czystości mikrobiologicznej próbek
 • immobilizacje związków chemicznych na materiałach organicznych, nieorganicznych i polimerowych
 • opracowanie nośników substancji farmaceutycznych i związków bioaktywnych, implantów polimerowych
 • analizy biochemiczne związków pochodzenia naturalnego i syntetycznych, w tym polimerów
 • analizy jakościowo-ilościowe składu chemicznego próbek
 • obrazowanie 2D i 3D struktur tkanek, komórek oraz innych materiałów
 • ocena potencjału antynowotworowego, antybakteryjnego, antygrzybiczego, antywirusowego, dezynsekcyjnego i innych próbek związków organicznych i nieorganicznych oraz mieszanin
 • ocena potencjału antyoksydacyjnego, stężenia wolnych rodników, fenoli, jonów metali oraz związków organicznych itp.
 • sekwencjonowanie kwasów nukleinowych

Doradztwo w zakresie:

 • modyfikacji powierzchni materiałów w celu nadania im określonych właściwości
 • mikrorozmnażania roślin
 • ochrony przyrody i oczyszczania środowiska, w tym obszarów skażonych chemicznie oraz mikrobiologicznie
 • otrzymywania hybryd białkowych oraz związków biologicznie aktywnych

Technologie:

 • bionawożeniowe
 • bioochronne
 • bioremediacyjne
 • modyfikacji powierzchni materiałów
 • oczyszczania związków chemicznych
 • oceny jakości surowców i produktów
 • syntezy związków organicznych, w tym enzymów, peptydów oraz barwników
 • wydawanie opinii technologicznych

Usługi:

 • wykonywanie prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, w tym np. analiz, syntez, opracowań, ekspertyz
 • doradztwo biznesowe np. podatkowe, finansowo-księgowe, consultingowe
 • badanie rynku konsumentów
 • działania promocyjno-reklamowe i kreowanie wizerunku
 • przygotowanie koncepcji nowej marki i strategii jej pozycjonowania i komunikacji, oraz rebrandingu marek
 • przygotowanie planów marketingowych i sprzedażowych produktów i usług
 • sporządzanie audytów zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa, opracowania oraz weryfikacji koncepcji biznesowych
 • opracowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT
 • usługi szkoleniowe z zakresu IT oraz HR
 • ekspertyzy sądowe w sprawach gospodarczych
 • wsparcie przy rekrutacji nowych pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i CSR
 • inne usługi zamawiane, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta

Formy współpracy UMCS z biznesem:

 • współpraca naukowo-badawcza w ramach umów partnerskich i konsorcjów
 • współudział w projektach współfinansowanych ze środków UE np.: Horyzont 2020, NCBiR, RPO, PO RPW, POIR i inne
 • współpraca dotycząca udziału studentów i pracowników naukowych w działalności przedsiębiorstw, np.: praktyki, staże

Link do oferty:

Szczegóły:

CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel.: +48 (81) 537-55-40;  (81) 537-51-76
Fax: +48 (81) 537-54-99
e-mail: centruminnowacji@umcs.pl 

  Aktualności

  Data dodania
  5 maja 2015