NCBR - nabór kandydatów na ekspertów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i uprawnienia. W zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia i uprawnień, może ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowo-technologicznym, w zakresie gospodarczo-biznesowym lub w obu tych zakresach

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 24 marca do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 16:30. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NCBiR.

    Aktualności