Nafta-Gaz-Chemia 2015

W dniach 16 i 17 września 2015r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2015.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA-GAZ-CHEMIA” to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. To jedno z ważniejszych wydarzeń branży paliwowo-energetyczno-chemicznej, cenne źródło specjalistycznych informacji oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych. Niewątpliwym osiągnięciem konferencji jest interesująca problematyka przyciągająca znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego oraz kluczowych przedstawicieli tej branży. Co roku w dyskusji na temat stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju sektora paliwowego, energetycznego i chemicznego uczestniczą ważne osobistości ze strony rządu, a także kierownictwo największych przedsiębiorstw. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele: rządu, zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów badawczo-naukowych, stowarzyszeń i izb branżowych, eksperci branży paliwowej, energetycznej i chemicznej.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa ilustrująca produkty i usługi z sektora nafty, gazu i chemii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Kontakt: Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81-537-55-40

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2015