Nabór wniosków w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” prowadzony jest ciągły nabór wniosków w zakresie wsparcia promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem wsparcia jest promocja oferty technologicznej poprzez udział w wystawach, targach wynalazczości typu „science to bussines” i konferencjach branżowych. Oferujemy udział w wydarzeniach jako uczestnik lub wystawca oraz wsparcie w promocji oferty technologicznej za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych, połączonych z przygotowaniem dedykowanych materiałów promocyjno-informacyjnych.

W ramach budżetu na wsparcie w postaci promocji projektu istnieje możliwość sfinansowania w szczególności:

  • opłaty targowej / wystawowej / konferencyjnej,
  • przejazdu / przelotu do miejsca organizacji imprezy targowej / wystawowej / konferencyjnej,
  • zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej / wystawowej / konferencyjnej,
  • materiałów promocyjno-informacyjnych.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie Projektu.

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS . Odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielalają:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS 
Lublin, pl. Marii Cure-Skłodowskiej 5 
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213

(wniosek do pobrania)

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

    Aktualności