Nabór wniosków do projektu „Inkubator Innowacyjności”

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do projektu „Inkubator Innowacyjności”, skierowanego do pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 

27 marca br. uruchomione zostały nabory w ramach trzech rodzajów wsparcia:

 1. Wsparcie przedwdrożeniowe wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  W procedurze konkursowej wybranych zostanie co najmniej 5 tematów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, kierowanych przez naukowców UMCS, którzy otrzymają środki (maksymalnie 100 tys. zł) na sfinansowanie wydatków w ramach zaplanowanych prac przedwdrożeniowych. Nabór trwa od 27.03.017 do 28.04.2017 do godziny 15.00. W ramach naboru dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przewidziana jest pula środków nie wyższa niż 350 000,00 zł.
 2. Wsparcie w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Przewiduje się dofinansowanie ochrony własności intelektualnej dla co najmniej 10 rozwiązań możliwych do opatentowania w procedurze krajowej lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w procedurze europejskiej lub międzynarodowej. Nabór ciągły począwszy od dnia 27.03.2017.
 3. Wsparcie w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Zaplanowano promocję oraz prezentację na wystawach i targach wynalazczości typu „science to bussines” wybranych co najmniej 5 tematów mających wysoki potencjał komercjalizacyjny. Nabór ciągły począwszy od dnia 27.03.2017.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów do pobrania: www.umcs.pl/pl/inkubator-dokumenty.htm

Kontakt:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS 
Lublin, pl. Marii Cure-Skłodowskiej 5 
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213

  Aktualności

  Data dodania
  28 marca 2017