Nabór na bezpłatne badania przesiewowe dzieci dotyczące ich rozwoju

Zespół badawczy z Instytutu Pedagogiki UMCS pod kierownictwem Pani dr Małgorzaty Chojak oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS serdecznie zapraszają dzieci urodzone między 1.04.2011 r. a 1.04.2015 r. wraz z rodzicem na przesiewowe badania poziomu rozwoju. Są one częścią projektu naukowego i są bezpłatne. Po ich zakończeniu rodzic może otrzymać wyniki wraz z ewentualnym wskazaniem do dalszej diagnozy lub konsultacji specjalistycznej.

Badanie każdego dziecka obejmuje:

 • bezpieczne i bezbolesne badanie EEG i NIRS - na głowę dziecka zakłady jest czepek (odobny do pływackiego), a dziecko proszone jest o wykonanie prostych poleceń,
 • badanie testem psychologicznym IDS,
 • wypełnienie przez rodzica ankiet, dotyczących rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Całość badania trwa ok. 2 godzin i odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach na ul. Narutowicza 12 w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS). Badania będą prowadzone od maja do lipca 2021 r. z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Zapraszamy serdecznie dzieci zdrowe, z podejrzeniami zaburzeń rozwojowych oraz posiadające już diagnozę. Badania są okazją do sprawdzenia poziomu rozwoju dziecka (w tym wpływu czasu epidemii, izolacji i nauki zdalnej) lub zweryfikowania postawionej już diagnozy.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W badaniu nie mogą wziąć udziału dzieci:

 • ze znaczną wadą wzroku lub słuchu, tj. wymagającą dostosowania materiałów dydaktycznych i testowych,
 • nie posługujące się sprawnie językiem polskim,
 • z urazami mózgu,
 • z niepełnosprawnością intelektualną.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Najpierw prosimy o wypełnienie zgłoszenia, dostępnego Tutaj.

W ciągu maksymalnie dwóch tygodni otrzymacie Państwo informację zwrotną z linkiem do rezerwacji dogodnej dla Was daty i godziny badania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl).

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  22 kwietnia 2021