Nabór do zespołów ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił nabór członków do zespołów roboczych do spraw inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Formularze aplikacyjne dotyczą czterech zespołów roboczych z następujących obszarów:

 • technologie fotoniczne,
 • medycyna,
 • żywność w ramach obszaru biogospodarki,
 • energetyka niskoemisyjna

Do zadań członków zespołów należeć będzie:

 • określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
 • przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
 • identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej inteligentnej specjalizacji (w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym) oraz wskazywanie sposobów ich zniwelowania,
 • formułowanie priorytetowych kierunków badań w ramach obszarów danej inteligentnej specjalizacji,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów wspierających innowacyjność regionu w ramach danej inteligentnej specjalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Aktualności

  Data dodania
  28 kwietnia 2017