Medale i nagrody dla naukowców UMCS

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS z radością informuje o sukcesie naukowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020.

UMCS podczas Targów zaprezentował 3 wynalazki i wszystkie z nich zostały nagrodzone.

Nagrodę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzatę Jarosińską-Jedynak za wynalazek o najwyższym poziomie gotowości technologicznej TRL oraz złoty medal otrzymał „WAXO - innowacyjny analizator wosku”. Autorami wynalazku są: prof. dr. hab. Mariusz Gagoś z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dr Marek Pietrow oraz dr Jan Wawryszczuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. WAXO to przenośne urządzenie elektro-mechaniczne, umożliwiające wykonanie analizy wosku pszczelego pod kątem obecności dodawanych zanieczyszczeń, co pozwala ocenić jego przydatność w gospodarce pasiecznej. Wynalazek ten może zrewolucjonizować środowisko pszczelarskie nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Puchar Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Grzegorza Pięty oraz złoty medal otrzymał „Bionawóz stymulujący wzrost roślin bobowatych”. Autorzy: dr hab. Anna Sroka-Bartnicka, dr Dominika Kidaj, dr hab. Iwona Komaniecka, dr hab. Jerzy Wielbo, mgr Katarzyna Suśniak oraz mgr Mikołaj Krysa z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania i oczyszczania czynników Nod stanowiących składnik aktywny preparatu stymulującego wzrost roślin bobowatych i niebobowatych w warunkach szklarniowych i polowych. Uprawa roślin w płodozmianie z zastosowaniem innowacyjnego preparatu znacznie zmniejsza szkodliwy wpływ sztucznych nawozów azotowych na środowisko naturalne. Na polskim rynku nie istnieje inny, uniwersalny preparat dla roślin bobowatych (np. groch) i niebobowatych (np. pszenica, rzepak, kukurydza) produkowany z wykorzystaniem techniki oczyszczania i zagęszczania czynników Nod jako substancji aktywnej.

Brązowy medal otrzymała Aplikacja mobilna wspomagająca wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych”. Autorami aplikacji są: dr hab. Radosław Mącik z Wydziału Ekonomicznego z zespołem oraz mgr Łukasz Kwaśniewicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Wieloplatformowa aplikacja mobilna pozwala projektować, serwować badanym i przygotować dane do analizy z kilku typów zadań projekcyjnych. Osiągalna ok. 70% oszczędność czasu badacza i duża atrakcyjność dla badanych poprzez wykorzystanie mechanizmów gamifikacji zamiast kartki, kleju i nożyczek.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG to renomowane światowe targi - forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz biznesu. Jak co roku, wydarzenie było wspierane przez czołowe instytucje krajowe i międzynarodowe.

Misją Targów jest promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji, stworzenie platformy bezpośrednich kontaktów do współpracy i spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów, itd., transfer technologii, jak również uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci nagród przyznawanych za prezentowane rozwiązania w ramach konkursu INTARG2020.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2020