Lubelska nauka dla biznesu w filmowym skrócie

Osiągnięcia naukowo-badawcze lubelskich naukowców z UMCS, KUL, Uniwersytetu Medycznego, KUL Creative Sp. z o.o. znalazły zastosowanie w praktyce! Współpraca pomiędzy Uczelniami ponownie odniosła sukces! Podsumowujemy realizację drugiego projektu realizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS „Inkubator Innowacyjności 2.0.” dotyczącego komercjalizacji wiedzy, skierowanego do pracowników naukowych Uczelni.

W ramach projektu naukowcy otrzymali dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, w wyniku których możemy między innymi zaprezentować:

 • Innowacyjny bionawóz  opracowany przez zespół naukowców Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pod kierownictwem dra hab. Jerzego Wielbo
 • Nietoksyczny barwnik tekstylny  stworzony przez zespół naukowców Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Jarosz-Wilkołazkiej
 • Aplikacja mobilna wspomagająca wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych udoskonalona przez zespół naukowców Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS pod kierownictwem dra hab. Radosława Mącika, prof. UMCS
 • WAXO - Analizator wosku  stworzony przez prof. dr. hab. Mariusza Gagosia z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dr Marka Pietrowa i dr Jana Wawryszczuka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Innowacyjny sorbent (substancja wchłaniająca). Za realizację projektu odpowiada dr hab. Anna Rymuszko z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Instytut Nauk Biologicznych KUL
 • Nowy, wysoce skuteczny preparat o właściwościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych. Za realizację projektu odpowiada dr Monika Janeczko z Katedry Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych KUL
 • Nowe związki wykazujące aktywność nicieniobójczą  opracowane przez zespół naukowy pod kierunkiem prof. dr hab. n. farm Anny Boguckiej – Kockiej z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką UM
 • Naturalny preparat grzybobójczy stworzony przez zespół pod kierunkiem dr hab. n. farm Tomasza Baja z Katedry i Zakładu Farmakognozji UM

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” było wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany był przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz KUL Creative Sp. z o.o. w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wsparcie naukowców będzie kontynuowane do końca 2022 roku. Konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymało dofinansowanie na trzecią edycję projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Kwota finansowania to blisko 2 mln. zł. Projekt będzie realizowany od 1 września 2020r.

  Aktualności

  Data dodania
  31 sierpnia 2020