Konkurs LUMEN 2017

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii informuje, że firma doradczo-technologiczna PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich, organizuje drugą edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2017.

O przyznanie nagrody w ramach Konkursu mogą ubiegać się osoby lub zespoły odpowiedzialne za realizację projektów i przedsięwzięć zarządczych w szkołach wyższych.

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017 będą przyjmowane w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca w trzech równorzędnych kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

W ramach Konkursu przyjmowane będą zgłoszenia związane z zakończonymi projektami lub przedsięwzięciami legitymującymi się konkretnymi efektami, z okresu co najwyżej 24 miesięcy od daty rozpoczęcia zbierania zgłoszeń (z okresu: 03.04.2015 – 03.04.2017).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatora.

    Aktualności

    Data dodania
    14 kwietnia 2017