Konferencja: Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego

Zapraszamy na konferencję naukową "Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego", która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.

Celem konferencji jest przedstawienie problematyki wynagradzania twórców w szerokiej perspektywie. Obejmuje ona nie tylko twórców muzycznych i artystów wykonawców, w stosunku do których kwestie wynagradzania były i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Zamiarem organizatorów jest rozciągnięcie dyskusji naukowej również na innych autorów, w szczególności wynalazców, projektantów oraz naukowców.

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili specjalistów zajmujących się prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności wynagradzaniem autorów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z wynagradzaniem przede wszystkim w świetle prawa autorskiego, które stanowi główny układ przedstawianych referatów oraz dyskusji. Niemniej jednak mogą się pojawić również wątki z zakresu własności przemysłowej w celu lepszej prezentacji kwestii problemowych.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób – przedstawicieli nauki, twórców i artystów wykonawców, organizacji zbiorowego zarządzania i wszystkich osób stykających się z zagadnieniami wynagrodzenia autorskiego w codziennej pracy zawodowej.

Współorganizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS i Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS.

Szczegółowe informacje 

    Aktualności

    Data dodania
    10 kwietnia 2017