Konferencja naukowa "Własność intelektualna w działalności gospodarczej"

Zapraszamy na konferencję naukową "Własność intelektualna w działalności gospodarczej", która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2017 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Konferencję organizuje Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej oraz Koło Naukowe Prawa Spółek działające przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tematyka konferencji obejmuje niemal cały obszar własności intelektualnej, tj.: patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, prawa autorskie oraz pokrewne, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Celem przedsięwzięcia jest chęć podjęcia dyskusji o roli własności intelektualnej we wszelkich formach i stadiach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Konferencja skierowana jest nie tylko do przeddstawicieli świata nauki, ale także osób zatrudnionych w korporacjach prawniczych oraz wszystkich, którzy stykają się w codziennej pracy zawodowej z problematyką praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

Szczegółówe informacje

Polecamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 marca 2017