Interdyscyplinarność i aplikacja - nowe oblicze nauki i edukacji?

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 25 stycznia 2018 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia projektu INFOVERITA - „System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych”, finansowanego z programu TANGO, jako nowego podejścia do badań botanicznych połączonych z innymi elementami biologicznymi i analizami geoinformatycznymi. 

Pani dr hab. Edyta Sierka, adiunkt w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przedstawi aktualnie realizowane prace oraz doświadczenia związane z realizacją projektu we współpracy z przedstawicielami otoczenia uczelni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu: 25 stycznia 2018 r., godzina 13.15, sala 151 B, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2018