INNOCHEM - nowy program NCBR dla branży chemicznej

Wzmocnienie zdolności przedsiębiorców do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego - oto cel nowego programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy konkurs już ruszył.

Uruchomiony w ramach PO Inteligentny Rozwój program sektorowy INNOCHEM to kolejna, po programach INNOMED i INNOLOT, inicjatywa NCBR mająca na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych w konkretnej branży. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 120 mln zł.

Program INNOCHEM został uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców z branży chemicznej w oparciu o studium wykonalności złożone w ich imieniu przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r. 
Uruchomiony przez NCBR we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego program INNOCHEM to nie jedyna inicjatywa na rzecz polskiej branży chemicznej. W lipcu tego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Synthos S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczą wspólnie 200 mln zł. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR oraz Synthos S.A. ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej.
 
Informacje o programie i konkursie INNOCHEM są dostępne na stronie NCBR.
 

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2015