I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia przyszłości”

I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia przyszłości”

28-29 listopada 2015 w Lublinie

 

W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasa, woda, geotermia i inne). Dokonuje się tak nie tylko z powodu dbałości o środowisko i coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych ujętych w szerokiej perspektywie oraz pragnienia niezależności energetycznej zarówno firm jak i konsumentów.
Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku zakłada, że przynajmniej połowa pozyskiwanej energii będzie pochodziła z węgla, znaczący udział będzie posiadać energetyka jądrowa oraz z gazu ziemnego, zaś OZE będzie stanowiło dopełnienie bilansu – utrzymane na poziomie pozwalającym na spełnienie dyrektyw UE.

Sympozjum „OZE – Energia przyszłości” to promocja odnawialnych źródeł energii, przekazanie wiedzy na temat różnych możliwości zastępowania konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, prezentacja technologii i metod produkcji energii oraz stworzenia forum wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami oraz podmiotami zajmującymi się tą problematyką.

W programie przewidujemy:

 • konkurs wystąpień,
 • warsztaty,
 • stoiska pokazowe,
 • ekspozycję przedsiębiorstw.

Każdy z Uczestników może prezentować osiągnięcia w formie:

 • wystąpienia ustnego
 • i/lub posteru
 • i/lub rozdziału w monografii naukowej.

Uczestnicy Wydarzenia: studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi, praktycy, pasjonaci OZE, przedstawiciele firm.

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej OGNIWO.

Więcej informacji na www.sympozjum-energia.pl oraz na Facebooku. W przypadku pytań prosimy o wiadomość na kontakt@sympozjum-energia.pl.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  28 października 2015