Giełda Pomysłów ARP - Innovation Pitch edycja XVIII

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o naborze do konkursu organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego – Giełda Pomysłów - ARP Innovation Pitch.

Od lat Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje działania w zakresie promocji i zwiększania efektywności energetycznej w regionie, prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne m.in. w zakresie ochrony powietrza.  Działania te wymagają zaangażowania społeczności lokalnej, decydentów, przedsiębiorców i innych podmiotów działających na terenie województwa. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie rozwoju nowych technologii to działania, które prowadzą do poprawy jakości powietrza, a tym samym stwarzają warunki do podwyższenia jakości życia i pracy w regionie.

W celu włączenia większej liczby interesariuszy w te działania Samorząd Województwa mazowieckiego wraz z ARP postanowił zorganizować konkurs - Giełda Pomysłów – ARP Innovation Pitch, której zadaniem jest zgromadzenie jak największej liczby interesariuszy, którzy byliby zainteresowani opracowaniem nowych rozwiązań dla regionu związanych z ograniczeniem niskiej emisji, szczególnie w sektorze komunalno-bytowym czy opracowaniem nowatorskiego rozwiązania do komunikacji z różnymi grupami społecznymi. 

W ramach Giełdy Pomysłów - ARP Innovation Pitch poszukujemy rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej, OZE, termomodernizacji, technik grzewczych, technik ograniczających emisję zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych, technologii informatycznych oceny źródeł niskiej emisji i innowacyjnych projektów z obszaru komunikacji społecznej.

Jeśli macie Państwo ciekawy pomysł i chcecie rozpocząć współpracę – zgłoście swój projekt już dziś.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 grudnia 2018 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie Giełda Pomysłów - ARP Innovation Pitch należy przesłać przygotowaną według wzoru  prezentację  na adres: pawel.pacek@arp.pl oraz podpisane oświadczenie ma adres ARP SA, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z dopiskiem ARP IP UMWM.

Strona Organizatora oraz dokumenty do pobrania znajdują się na Platformie Transferu Technologii.

W razie pytań zapraszamy do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2018