Europejski Tydzień Innowacji (17-21.09.2018)

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji - unikalnym wydarzeniu łączącym naukę i biznes.

Europejski Tydzień Innowacji to jedno z unikalnych wydarzeń gospodarczych Europy Wschodniej. Ponad tysiąc uczestników I edycji, kilkadziesiąt paneli tematycznych oraz giełda startup zaowocowały nowymi relacjami biznesowymi, partnerstwami i inwestycjami.

Gospodarzem spotkania jest województwo lubelskie, nagrodzone w klasyfikacji European Cities and Regions of the Future 2018/19, jako jeden z 10 europejskich regionów o najlepszej strategii przyciągania zagranicznych inwestycji. Siłą gospodarczą regionu są Inteligentne Specjalizacje: Biogospodarka, Medycyna i Zdrowie, Informatyka i Automatyka oraz Energetyka Niskoemisyjna. O europejskich innowacjach w tym obszarze porozmawiają eksperci z całego świata.

Podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji spotkają się przedstawiciele różnych sektorów i branż m.in. medycyny, biotechnologii, fotoniki, technologii kosmicznych, motoryzacji, produkcji żywności, administracji samorządowej; naukowcy oraz startupowcy. ETI 2018 jest wydarzeniem, w ramach którego innowatorzy dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. To przestrzeń do dyskusji oraz poznania wiedzy z różnych dziedzin, a także miejsce inspiracji i powstawania nowych pomysłów z dziedziny inteligentnych specjalizacji, badań, technologii oraz biznesu.

Wśród tematów wiodących II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji są Gospodarka 4.0, Medycyna 2.0 i Bioinnowacje. Debata miast i regionów partnerskich województwa lubelskiego, będąca inauguracją 4-dniowego kongresu gospodarczego jest okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń o innowacjach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami regionów, również w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. W agendzie wydarzenia nie zabraknie także sesji poświęconych innym dziedzinom gospodarki i życia publicznego, m.in. roli inspiracji w innowacjach, design thinkingu oraz roli przywództwa w rozwoju innowacji. ETI 2018 zademonstruje siłę i potencjał województwa lubelskiego na bazie konkretnych projektów realizowanych we współpracy nauki i biznesu, które poddane zostaną dyskusji na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Prelegentami na wydarzeniu będą eksperci w danych dziedzinach reprezentujący szereg branż z zakresu nauki oraz biznesu. Udział potwierdzili m.in.: M.D., Ph.D., FRCP Ghislain Opdenakker - Kierownik Kliniki Immunobiologii, Rega Institute for Medical Research (Leuven, Belgia); dr Greg Mosier - Dziekan, Wyższa Szkoła Biznesu, na University of Nevada (Reno, USA); Tina Quigley - Regionalna Komisja Transportu Południowej Nevady (Nevada, USA); prof. dr hab. Maciej Żylicz - Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; prof. dr hab. n. farm; Dariusz Matosiuk - Prorektor do Spraw Nauki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; dr Grzegorz Brona - Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej; prof. Rafał Ohme – Inemo, Neurohm, ekspert w dziedzinie emocji, światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej; Szymon Hołownia – dziennikarz, pisarz i publicysta, mówca motywacyjny oraz wielu innych znamienitych ekspertów. Udział wezmą również delegacje z Azji, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej.

Do uczestnictwa w ETI 2018 zaproszeni są m.in. przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy, doktoranci i studenci z kół naukowych, startupy i spin-offy, instytucje otoczenia nauki i biznesu czy też administracja publiczna wspierająca rozwój innowacji. Zapraszamy wszystkich, których interesują tematy innowacji, inteligentnych specjalizacji, rozwoju biznesu oraz nauki. Zapisy już ruszyły.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie na stronie: www.etilubelskie.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 sierpnia 2018