Dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS nagrodzony!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS z radością informuje, że dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Pan Profesor jest Kierownikiem Pracowni Światłowodów Na Wydziale Chemii UMCS i od wielu lat ściśle współpracuje z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS realizując liczne projekty B+R z przemysłem.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” potwierdza wkład pracy naukowej dr hab. Pawła Mergo prof. UMCS w realizację trzech projektów i podkreśla ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii fotonicznych:

  • „H2020-ICT-2016-2017 -ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator ACTPHAST 4.0”

Projekt ACTPHAST 4.0 to wyjątkowy, międzynarodowy inkubator innowacji fotonicznych w Europie, który jest dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w podejmowaniu wyzwań i wykorzystaniu możliwości, jakie daje nowa cyfrowa rewolucja w przemyśle 4.0, dzięki technologiom fotonicznym. Projekt wspiera bezpośrednio szersze i szybsze wykorzystanie fotoniki przez przedsiębiorców, poprzez dostarczanie rozwiązań zorientowanych na działanie na dwóch uzupełniających się poziomach, zgodnie z potrzebami biznesowymi firm poprzez: 1) Bezpośredni dostęp do eksperckiej wiedzy wiodących europejskich centrów kompetencji w dziedzinie fotoniki; 2) Profesjonalny coaching dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technicznych, biznesowych i finansowych aspektów procesu innowacji fotonicznych, od wykonalności koncepcji po produkt nadający się do masowej produkcji. Uczestnikami projektu są 24 podmioty naukowe i biznesowe z 12 europejskich krajów.

  • „Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną – DEFROST”

Przedmiotem projektu DEFROST jest opracowanie technologii wytwarzania włókien światłowodowych odpornych na podsłuchy, do zastosowań w bezpiecznych sieciach teleinformatycznych. Do sieci takich można zaliczyć między innymi sieci wykorzystywane przez banki, instytucje finansowe czy też instytucje rządowe.

  • „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”

Celem projektu „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”, finansowanego ze źródła NCBR TECHMATSTRATEG, jest opracowanie innowacyjnych światłowodów kilkudomowych, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ostatniego niezagospodarowanego w telekomunikacji obszaru zwiększenia ilości informacji przesyłanej jednym światłowodem tzw.multipleksacji przestrzennej. W ramach projektu są opracowane nanostrukturyzowane włókna fotoniczne o zdefiniowanych właściwościach polaryzacyjnych, kształtowanej dyspersji i rozkładzie pola modowego oraz  dużej nieliniowości pozwalające na kilkumodową propagację nowej generacji.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest prestiżowym wyróżnieniem doceniającym innowatorów w środowisku biznesowym i naukowym. Popularyzuje i promuje autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycje podnoszące standard życia oraz stymulujące rozwój gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach.

Cieszymy się, że możemy już teraz poinformować o sukcesie dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS, oczekując na moment uroczystego wręczenia profesorowi nagrody podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, planowanego na wiosnę 2021 r.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju od 5 lat trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa pozytywnie na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a patronat honorowy nad forum objęły m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2020