Dr Anna Sroka-Bartnicka w gronie 35 młodych liderów nauki

Dr Anna Sroka-Bartnicka z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS została laureatką Programu LIDER realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i znalazła się w gronie 35 naukowców, którzy otrzymali granty na realizację swoich projektów. Ogłoszenie wyników VIII edycji Programu LIDER odbyło się 5 grudnia 2017 r. podczas uroczystej gali w Warszawie.

Fot. www.nauka.gov.pl

Efektem realizacji projektu Pani dr Anny Sroki-Bartnickiej pod nazwą: "Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych" będzie udoskonalony innowacyjny preparat zawierający bakteryjne metabolity izolowane z Rhizobium, tzw. czynniki Nod, które indukują symbiozę pomiędzy rizobiami i roślinami bobowatymi oraz są uniwersalnymi morfogenami aktywującymi podziały komórkowe w różnych tkankach roślinnych. Zastosowanie preparatu przełoży się na istotny wzrost plonowania szerokiej grupy roślin uprawnych i leczniczych oraz ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego stosowanymi w nadmiarze nawozami azotowymi.

Projekt bazuje na wieloletnich wynikach badań prowadzonych w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii w grupie prof. dr hab. Anny Skorupskiej oraz dotychczasowych patentach dotyczących aktywności czynników Nod (PL 213953, PL 212250). 

LIDER to program stworzony z myślą o młodych naukowcach. Jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych, których wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie i posiadają potencjał wdrożeniowy. Program ma także pomóc naukowcom w rozwijaniu umiejętności związanych z zarządzaniem własnym zespołem badawczym. 

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1,2 miliona złotych, a kwota alokacji w konkursie to 40 mln złotych. Program adresowany jest do osób, które mają nie więcej niż 35 lat (chociaż są wyjątki od tej reguły), posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza medycyny bądź stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych.

Większość zgłoszonych w konkursie projektów obejmuje swoją tematyką nauki inżynieryjne i techniczne. W tegorocznej edycji stanowiły one 80 proc. badań, 17 proc. – zgłoszonych projektów dotyczyło nauk przyrodniczych, a 10 proc. nauk medycznych i o zdrowiu.

Relacja z gali wręczenia nagród znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Flaga
    Data dodania
    7 grudnia 2017