Certyfikat Seal of Excellence

Miło nam poinformować, iż Konsorcjum, którego członkiem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskało status Seal of Excellence w ramach programu Europa Cyfrowa -  DIGITAL-2022-EDIH-03-INITIAL — Initial Network of European Digital Innovation Hubs.

Seal of Excellence to znak jakości przyznawany przez Komisję Europejską wnioskom, które zostały ocenione w ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu unijnego i zostały uznane za zgodne z wymogami jakościowymi tego instrumentu, ale nie mogły zostać sfinansowane z powodu ograniczeń budżetowych. Uznaje się, że projekty te zasługują na finansowanie i mogą otrzymać wsparcie z innych unijnych lub krajowych źródeł finansowania.

Certyfikat Seal of Excellence potwierdza wartość wniosku i pomaga innym organom finansującym skorzystać z wysokiej jakości procesu oceny przeprowadzonego przez Komisję. Zawiera podstawowe informacje na temat wniosku, zaproszenia i wnioskodawcy. Demonstruje zaangażowanie polityczne, eksponując podpisy komisarzy. Jest wyjątkowy i bezpieczny. Jest on zabezpieczony cyfrowo przed oszustwami, podobnie jak propozycja projektu i sprawozdanie podsumowujące ocenę.

W ramach programu Horyzont Europa, unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji do 2027 r., jakość i wpływ Seal of Excellence zostaną wzmocnione. Wykorzystanie statusu w programach funduszy strukturalnych będzie dalej promowane w kontekście wzmacniania synergii między programami ramowymi w zakresie badań naukowych i innowacji a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2023