Bezpłatne spotkania NCBR dla przedsiębiorców

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że NCBiR uruchamia kolejny cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i chcą skorzystać z unijnych dotacji. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 marca w Warszawie. Będzie to kontynuacja cyklu spotkań "NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)".

W ich trakcie przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w ubieganiu się o środki na realizację innowacyjnych projektów. Eksperci z NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania dla projektów, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów. Eksperci przybliżą zaś tematykę, pokazując konkretne przykłady beneficjentów, którzy już realizują, bądź zrealizowali projekty dofinansowane z POIR.

NCBR zapowiada, że nowością w stosunku do ubiegłorocznego cyklu, jest możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R.

Szczegółowy program i daty spotkań można znaleźć na stronie NCBiR. Spotkania są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

Źródło: Portal Nauka w Polsce

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2019