21. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami MŚP przy współudziale jednostek naukowych oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Wnioskodawcą w konkursie może być zrzeszenie branżowe grupujące małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, stowarzyszenia itp.) posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz jednostka naukowa, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są na stronie NCBIR i stronie programu CORNET

Termin składania wniosków upływa 30 marca 2016 r.

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2015