„Sztuka w przestrzeni publicznej” - relacja

17 czerwca 2015 roku (środa) na Wydziale Artystycznym UMCS odbyło się spotkanie współorganizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS pt.: „Sztuka w przestrzeni publicznej” skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie z włodarzami miast Lubelszczyzny miało na celu uruchomienie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy samorządami a Wydziałem Artystycznym UMCS. Przewidywanym efektem spotkania ma być podniesienie estetyki poprzez realizacje rzeźbiarskie i malarskie w przestrzeni publicznej, projekty promocyjno-informacyjne promujące atrakcyjność wizerunku miasta oraz projekty artystyczno-edukacyjne integrujące lokalne społeczności i przeciwdziałające wykluczeniu.

W spotkaniu wzięli udział: JM Rektor UMCS - prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Artystycznego - prof. dr hab. Artur Popek, Poseł  – Marek Poznański, naukowcy oraz ponad 30 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym między innymi: Burmistrz Nałęczowa – Andrzej Ćwiek, Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyńki oraz Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta - Michał Karapuda.

Witając zgromadzonych gości JM Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski podkreślił, że „Wydział Artystyczny, podobnie jak cały Uniwersytet jest otwarty na współpracę z Samorządami. Przykładem takiej wieloletniej już współpracy jest miasto Józefów. Uniwersytet ma swoją misję, jednak artyści mogą również wykonywać prace dla społeczności lokalnej. Wykorzystując talent, pasje i zapał można podejmować wiele inicjatyw mających wpływ na wygląd naszych gmin. Mamy też wielu doskonałych muzyków, którzy mogą koncertować na dużych scenach”.

Dziekan Wydziału Artystycznego, prof. Artur Popek wskazał na korzyści płynące z budowania silnej, indywidualnej marki miast poprzez umieszczanie w tkance urbanistycznej rozpoznawalnych obiektów sztuki. Dotyczyć to powinno zarówno lokalizacji reprezentacyjnych, jak i obszarów wymagających rewitalizacji. Dziekan omówił także znaczenie sztuki w przestrzeni publicznej dla szeroko rozumianej promocji miast i środowisk lokalnych. Podkreślił jak ważne jest zwrócenie uwagi na detal i oryginalność, prezentując godne naśladowania przykłady realizacji z różnych miast świata.

Podczas spotkania zaprezentowano twórczość studentów Instytutu Sztuk Pięknych, w tym: rzeźby plenerowe, monumenty, popiersia, tablice pamiątkowe, fontanny, malarstwo w architekturze, murale, freski, płaskorzeźby itp. Przedstawiona została także prezentacja efektów wieloletniej współpracy z miastem Józefów - plenery rzeźbiarskie i malarskie.

Przedsięwzięcie zrealizowane na Wydziale Artystycznym UMCS było kolejnym spotkaniem skierowanym do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego współorganizowanym przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2015