„Projekty aplikacyjne” NCBR

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe, przeznaczono 150 mln zł.

To drugi w tym roku, a zarazem szósty w historii konkurs programu „Projekty aplikacyjne”, umożliwiający wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Celem jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy.

O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja składające z maksymalnie 5 podmiotów, a liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. W programie „Projekty aplikacyjne” nie ma ograniczeń tematycznych – wystarczy, że tematyka projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To daje szereg możliwości aplikującym, którzy mogą zgłaszać także projekty o charakterze interdyscyplinarnym.

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to milion złotych, a zgłaszane do NCBR projekty powinny obejmować realizację badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, których koszt może stanowić do 20% wartości projektu. Miejscem realizacji musi zaś być jedno z 15 województw należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (15 województw - poza województwem mazowieckim).

Nabór aplikacji rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji oraz nabór wniosków na stronie NCBR.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2019