„Inkubator Innowacyjności 2.0” - ogłoszenie wyników

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że w wyniku prowadzonej wewnętrznej procedury konkursowej na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4 realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz spółki celowej KUL Creative sp. z o.o. granty otrzymali:

  • dr hab. Radosław Mącik - Wydział Ekonomiczny - „Stworzenie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu informatycznego działającego w modelu SaaS wspomagającego badania jakościowe (do technik projekcyjnych). Przyznana kwota dofinansowania: 42 000, 00 zł;
  • prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - Wydział Biologii i Biotechnologii - „Przygotowanie do wprowadzenia na rynek nowych, nietoksycznych barwników z właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi i przeciwzapalnymi otrzymywanych w drodze biokatalizy”. Przyznana kwota dofinansowania: 60 000, 00 zł;
  • dr Marek Pietrow - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki/ Wydział Biologii i Biotechnologii - „Wykonanie prototypu przenośnego urządzenia elektromechanicznego do badania właściwości fizycznych wosku pszczelego (badanie jakości wosku pod kątem wykrywania wosków zafałszowanych)”. Przyznana kwota dofinansowania: 82 200, 00 zł;
  • dr hab. Jerzy Wielbo - Wydział Biologii i Biotechnologii - „Wprowadzenie na rynek bionawozu dla roślin motylkowych”. Przyznana kwota dofinansowania: 89 600, 00 zł.

Gratulujemy wszystkim zespołom!

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2019