Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Karola Poznańskiego

Wielkiego Uczonego, Mistrza Pedagogii i Człowieka Uniwersytetu, specjalisty w zakresie historii wychowania i historii polskiej oświaty, Nauczyciela akademickiego, a nade wszystko Wybitnej Osoby, zawsze otwartej na służbę drugiemu człowiekowi.
Pogrążeni w smutku żegnamy Zasłużonego Pracownika Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wieloletniego Dziekana i twórcę lubelskiej szkoły historii wychowania i pedagogiki porównawczej.

Rodzinie Zmarłego Profesora, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Społeczność akademicka Instytutu Pedagogiki UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2022