Wielospecjalistyczne badania przesiewowe dzieci

Zapraszamy dzieci urodzone między 1.04.2011 a 1.04.2015 wraz z rodzicem na przesiewowe badania poziomu rozwoju.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci urodzone między 1.04.2011 a 1.04.2015 wraz z rodzicem na przesiewowe badania poziomu rozwoju. Są one częścią projektu naukowego i są BEZPŁATNE. Po ich zakończeniu rodzic otrzyma informację zwrotną z wynikami oraz ewentualnym wskazaniem do dalszej diagnozy dziecka lub konsultacji specjalistycznej.

Badanie każdego dziecka obejmuje:

1) bezpieczne i bezbolesne badanie EEG i NIRS (na głowę dziecka zakłady jest czepek – podobny do pływackiego – a dziecko proszone jest o wykonanie prostych poleceń),

2) badanie testem psychologicznym IDS,

3) wypełnienie przez rodzica ankiet, dotyczących rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Całość badania trwa ok. 2 godzin i odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach w budynku Instytutu Pedagogiki UMCS przy ul. Narutowicza 12 w Lublinie. Badania będą prowadzone od maja do lipca 2021 r. z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Zapraszamy serdecznie dzieci zdrowe, z podejrzeniami zaburzeń rozwojowych oraz posiadające już diagnozę. Badania są okazją do sprawdzenia poziomu rozwoju dziecka (w tym wpływu czasu epidemii, izolacji i nauki zdalnej) lub zweryfikowania postawionej już diagnozy. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

W badaniu nie mogą wziąć udziału:

- dzieci ze znaczną wadą wzroku lub słuchu, tj. wymagającą dostosowania materiałów dydaktycznych i testowych,

- dzieci nie posługujące się sprawnie językiem polskim,

- dzieci z urazami mózgu,

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Najpierw prosimy o wypełnienie zgłoszenia, dostępnego pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,kwestionariusz-rejestracji-dziecka-do-projektu-badawczego,763.html

 

W ciągu maksymalnie dwóch tygodni otrzymacie Państwo informację zwrotną z linkiem do rezerwacji dogodnej dla Was daty i godziny badania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl).

 

Pozdrawiamy serdecznie

Dr Małgorzata Chojak – kierownik projektu

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni – członek zespołu badawczego

Dr Małgorzata Gulip – członek zespołu badawczego

--------------------------------------

Badania są realizowane w ramach działania p.t. „Zidentyfikowanie markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci, widocznych w ilościowej analizie zapisu EEG. Aplikacja z normami, opracowanymi na podstawie statystycznej, ilościowej analizy 200 zapisów EEG”, będącego częścią projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

    Aktualności

    Data dodania
    23 kwietnia 2021