Uwieńczenie jubileuszu 60-lecia Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS

Katedra Dydaktyki Instytutu Pedagogiki świętowała Jubileusz 60-lecia jej powstania 19 listopada 2021 roku. Z tej okazji przygotowane zostało okolicznościowe spotkanie naukowe. Z uwagi na trwającą wówczas pandemię Covid-19 i związany z nią reżim sanitarny, uroczystość odbyła się w formule online. Zaplanowane wówczas spotkanie „twarzą w twarz” z byłymi pracownikami i przyjaciółmi Katedry, w historycznym już  budynku przy ul. Narutowicza 12, zostało przełożone na inny czas. Ku wielkiej radości zamiar zwieńczenia Jubileuszu spotkaniem w gronie aktualnych i byłych pracowników ziścił się 7 lipca 2022 roku, w nowym budynku Instytutu Pedagogiki, przy ul. Głębokiej 43 w Lublinie. Naszymi gośćmi były następujące osoby związane z Katedrą: dr Bernardyna Ceglińska, dr Halina Cybulska, dr Anna Czochra, dr Krzysztof Kruszko, dr Zofia Maleszyk, dr Irena Tarkowska, mgr Bożenna Susz. Miłą niespodzianką i momentem autentycznego wzruszenia było wręczenie przybyłym gościom jubileuszowej monografii, wydanej w bieżącym roku (2022), pt. Budowanie znaczeń dydaktyki. W sześćdziesiątą rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (red. B. Bednarczuk, K. Kusiak, T. Parczewska, Wyd. UMCS).

Poniżej kilka zdjęć upamiętniających to piękne wydarzenie.

Teresa Parczewska

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 lipca 2022