Sympozjum International Research Day

W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się Sympozjum International Research Day – w tym roku myśl przewodnia wydarzenia brzmiała „Contemporary global educational challenges – opportunities and threats”.

Zdjęcie: Prelegenci IRD (Raluca Pop i Alexandra Cotoc z Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Rumunii) oraz moderator sesji dr hab. Krzysztof Stachyra

Sympozjum zorganizowane zostało przez Instytutowy Zespół d.s. Promocji Umiędzynarodawiania Badań działający w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przewodniczącą wydarzenia była dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia – Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki. W wydarzeniu wzięli udział badacze z Włoch, Chorwacji, Niemiec, Izraela, Ukrainy, Rumunii i Polski. Obrady toczyły się w przestrzeni wirtualnej – poprzez aplikację MS Teams. Ważnym uzupełnieniem prezentowanych wykładów była możliwość zadawania pytań prelegentom i owocne dyskusje dotyczące prezentowanych kwestii związanych ze współczesną edukacją. International Research Day zostało zorganizowane po raz pierwszy, jednak ma stać się wydarzeniem cyklicznym, dzięki któremu badacze z całego świata będą mieli możliwość dzielenia się wnioskami ze swoich dociekań badawczych.

    Aktualności

    Data dodania
    13 lipca 2021