Międzynarodowy sukces projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki

W dniach 28-30.11.2022 r. odbyła się po raz kolejny uroczysta międzynarodowa gala European Enterprise Promotion Awards 2022. W jej trakcie rozdano prestiżowe nagrody dla najlepszych projektów, które są związane z różnymi aspektami przedsiębiorczości. Niezmiernie miło nam poinformować, że na najpopularniejszej kategorii – Promowanie ducha przedsiębiorczości – pierwsze miejsce zajął projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” organizowany od kilku lat przez Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej (Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz Urząd Miasta Lublin (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości); współfinansowany przez Narodowy Bank Polski Jury doceniło oryginalność i innowacyjność projektu oraz możliwość prostej implementacji w innych krajach.

„Przedsiębiorcze Dzieciaki” to jedyny tego typu projekt w Europie skierowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Jego cele skupiają się na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych obejmujących głównie kompetencje miękkie (współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem) a w szczególności kreatywność. Wiodącą ideą jest „uczenie się przez doświadczanie”, dlatego dzieci mają okazję zobaczyć wiele lubelskich firm, spotkać się z osobami kreatywnymi oraz założyć własne przedsiębiorstwo.

Gratulujemy autorkom (dr Małgorzacie Chojak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz mgr Monice Król – zastępcy Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości UM) oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu ( p. Paulinie Dmochowskiej z UM) i życzymy dalszych sukcesów.

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2022