Grant przedwdrożeniowy dla Instytutu Pedagogiki

Z przyjemnością informujemy, że dr Małgorzata Chojak wraz z zespołem badawczym, w skład którego wchodzą dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS oraz dr Małgorzata Gulip, uzyskała grant na prowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Ich celem jest identyfikacja markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia i opracowanie aplikacji, umożliwiającej prowadzenie diagnostyki przesiewowej tych uczniów z wykorzystaniem urządzeń do biofeedbacku.

Procedura badawcza obejmuje diagnostykę dzieci z wykorzystaniem testów psychologicznych oraz nauroobrazowania mózgu. Na potrzeby projektu zostanie zakupiony moduł do gromadzenia i analizy ilościowej zapisów EEG (QEEG). Wraz z urządzeniem do funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS) zostanie on wykorzystany w identyfikowaniu markerów takich zaburzeń jak m.in. ADHD, ASD, depresja, stany lękowe. Projekt będzie realizowany od lutego do listopada 2021 roku w Laboratorium NeuroEduLab w Instytucie Pedagogiki.

Więcej informacji o projekcie na stronie

www.umcs.pl/pl/aktualnosci,37,granty-na-prace-przedwdrozeniowe-dla-naukowcow-umcs-przyznane,97828.chtm

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2021