Grant dla Prof. dr hab. Anny Kanios

Z radością informujemy, że Prof. dr hab. Anna Kanios z Katedry Pedagogiki Społecznej, Instytutu Pedagogiki UMCS wygrała grant na realizację badań społecznych o zasięgu regionalnym na temat: Rola Centrów Usług Społecznych w organizowaniu usług społecznych odpowiadających potrzebom seniorów w wieku 65 lat i więcej na terenie województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w związku z ewaluacją działań CUS-ów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem badań jest określenie roli, potrzeb i możliwości Centrów Usług Społecznych (CUS) w diagnozowaniu i organizowaniu usług skierowanych do osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) na terenie województwa lubelskiego. Współpraca: dr Anna Lada.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022