Za tydzień Drzwi Otwarte Wydziału Zamiejscowego w Puławach!

„Odkryj możliwości” podczas Drzwi Otwartych Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach już 28 lutego 2020 r. o godz. 9:45!

Już 28 lutego 2020 r. o godzinie 9:45 rozpoczną się Drzwi Otwarte na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Jak co roku wydarzenie to poprzedza Drzwi Otwarte odbywające się tydzień później na pozostałych 11 wydziałach w Lublinie.

Tego dnia organizatorzy przygotują dla uczestników szereg atrakcji powiązanych z wydziałową ofertą kształcenia oraz życiem studenckim. Poza licznymi wykładami i pokazami przewidziane są także warsztaty i konkursy. Istotnym punktem będą prezentacje poszczególnych kierunków: administracji publicznej, fizjoterapii, chemii technicznej oraz wychowania fizycznego.

Program wydarzenia znajduje się w załączniku. Szczegółowe informacje dostępne są u koordynatora wydziałowego oraz na stronie wydziału: www.pulawy.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: 
mgr Monika Lenarciak 
tel. 81 887 49 49
monika.lenarciak@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności