Zintegrowany UMCS: Rekrutacja do Zadania 12 do 13 sierpnia

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe i kursy w ramach Zadania 12 Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS w projekcie Zintegrowany UMCS, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, ze względu na wyczerpanie liczby dostępnych miejsc, zostanie zakończona 13.08.2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że nadal dysponujemy wolnymi miejscami na kursy:

  • Zarządzanie i realizacja projektów,
  • Finanse dla nie finansistów,

oraz na studia podyplomowe z zakresu:

  • Zamówień publicznych,
  • Marketingu internetowego i brokeringu informacji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wybór jednej z możliwych form wsparcia. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Domu Studenckim Ikar w pok. 11 (parter).

Dodatkowo informujemy, że kolejne tury rekrutacji są zaplanowano w okresie 01.01.-31.03.2019 r. oraz 01.05.-30.09.2019 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji

    Aktualności

    Data dodania
    2 sierpnia 2018