Zintegrowany UMCS: Nowe przedmioty na WPiD (rekrutacja)

Informujemy o rekrutacji do Zadania 9 Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Zapraszamy studentów III roku I stopnia Bezpieczeństwa narodowego oraz Stosunków międzynarodowych i International relations na dodatkowe zajęcia fakultatywne.

Zajęcia realizowane online w języku angielskim oraz prowadzone przez wykładowców z zagranicy o poważnym dorobku naukowym i dużym doświadczeniu dydaktycznym. Każdy uczestnik weźmie udział w jednym, 60-godzinnym bloku szkoleniowym (2 przedmioty x 30h) przewidzianym dla danego kierunku i poziomu studiów.

Rekrutacja na zajęcie prowadzona jest on-line do 23.10.2020 r. do godz. 15.00.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Mirosław Kloc
    Data dodania
    12 października 2020