Zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji do udziału w kursach - wydłużenie rekrutacji

Trwa rekrutacja do Zadania 5 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”. W ramach zadania przewidziano następujące kursy dla studentów/ek II i II roku kierunku Prawno-administracyjnego pierwszego stopnia, I i II roku Prawno-administracyjnego drugiego stopnia oraz  IV lub V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo:

Kurs na inspektora ochrony danych w wymiarze 40 godzin

oraz dla studentów kierunku Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, zainteresowanychuzyskaniem dwóch dyplomów ukończenia studiów (UMCS oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego):

Kurs języka francuskiego w wymiarze 60 godzin

Rekrutacja na zajęcie prowadzona jest on-line w okresie do 05.11.2021 r. do godz. 15.00.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie), w jednym pliku pdf należy przesłać na adres mailowy zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl

Zgodnie z § 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu 5 Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć (skan lub zdjęcie):

  1. zaświadczenie wystawione przez Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie potwierdzające, spełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu;
  2. zaświadczenie wystawione przez Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie potwierdzające średnią z ostatniego zaliczonego roku studiów dla studentów kierunku Prawo (liczoną zgodnie z zgodnie z § 23 ust. 7 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 1.10.2019 r.)

Obrazek: Education Vectors by Vecteezy

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    3 listopada 2021