Wydłużenie rekrutacji! Kursy językowe dla nauczycieli akademickich - rekrutacja do projektu "Zintegrowany UMCS"

Zapraszamy do udziału w kursach językowych realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”, Zadanie 11. Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Mogą Państwo wybrać jeden z kursów:

 • Język angielski - poziom B1
 • Język angielski - poziom B2
 • Język angielski - poziom C1
 • Język hiszpański - poziom A1

Każdy kurs trwa 60 h i jest zaplanowany do realizacji w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na dwie istotne kwestie, wynikające z Regulaminu Rekrutacji:

 • każda z osób, biorących udział w kursie, jest zobowiązana do potwierdzenia, że kompetencje, jakie uzyska po ukończeniu kursu, wykorzysta w swojej pracy dydaktycznej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
 • w kursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w projekcie „Zintegrowany UMCS"

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl do 10 października 2021 r.

Obrazek: Education Vectors by Vecteezy

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  8 września 2021