Technologie fotoniczne i światłowodowe - rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na specjalność Technologie fotoniczne i światłowodowe.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy za pośrednictwem systemu IRK złożyć podanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami pragniemy poinformować, że osoby będące na stażach w projekcie „Wiza na rynku pracy – edycja II” mogą wziąć udział w rekrutacji na specjalność Technologie fotoniczne i światłowodowe, nawet jeśli termin zakończenia stażu przypada na koniec października.

Jeśli realizacja stażu będzie kolidowała z uczestnictwem w zajęciach, będzie można skorzystać z Indywidualnej Organizacji Studiów.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu „Zintegrowany UMCS” pod nr. tel. 81 537 58 62.

Zachęcamy do udziału w rekrutacji!


Otwarcie nowej specjalności na studiach II stopnia jest współfinansowane w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Aktualności

    Autor
    Mirosław Kloc
    Data dodania
    25 września 2018