Szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego - rekrutacja online

 

Rozpoczynamy rekrutację do Zadania 3 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Humanistycznego, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

 

Zapraszamy studentów/-ki Wydziału Humanistycznego do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach i warsztatach.

Szkolenia przewidziane są dla studentów/-ek studiów stacjonarnych III roku studiów I stopnia Wydziału Humanistycznego UMCS z kierunków: 

  • Lingwistyka stosowana,
  • Anglistyka.

Każdy/-a uczestnik/-czka weźmie udział w:

  • szkoleniu „Tłumaczenia audiowizualne i opracowania dźwiękowe”;
  • warsztacie w profesjonalnym studiu nagrań.

W związku z trudną sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy oraz szeregiem restrykcji, które zostały wprowadzone zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej informujemy, że rekrutacja będzie odbywać się on-line w okresie do 20.01.2021 r. do godz. 15.00.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl 

Szczegółowe informacje dot. oferowanego wsparcia znajdują się w zakładce:
Działania - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Humanistycznego - Zad. 3

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2021