Rekrutacja studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (Zintegrowany UMCS)

Informujemy o rekrutacji do Zadania 9 Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Zapraszamy studentów III roku I stopnia Bezpieczeństwa narodowego na dodatkowe zajęcia fakultatywne z tematyki:

 • International conflicts: Eastern European dimension - Konflikty międzynarodowe - wymiar  wschodnioeuropejski
 • Global politics and current security challenges – Polityka globalna i bieżące wyzwania bezpieczeństwa

Studentów III roku I stopnia Stosunków międzynarodowych oraz International relations na zajęcia z tematyki:

 • National Identities at Europe's Eastern Margins: Between Geo- and Bio-Politics – Tożsamości narodowe na krańcach Europy Wschodniej – pomiędzy bio- i geo-polityką
 • International Development in South - East Asia and Pacific Region - Rozwój międzynarodowy w południowo-wschodniej Azji i Regionie Pacyfiku

Studentów II roku II stopnia Stosunków międzynarodowych oraz International relations na zajęcia z tematyki:

 • School of realism in international relations - Szkoła realizmu w stosunkach międzynarodowych
 • Disintegration of the Middle East - Dezintegracja Biskiego Wschodu

Zajęcia realizowane będą na UMCS w języku angielskim oraz prowadzone przez wykładowców z zagranicy o poważnym dorobku naukowym i dużym doświadczeniu dydaktycznym. Liczba miejsc jest ograniczona. Harmonogram zajęć zostanie uzgodniony po zebraniu grupy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim „Ikar”, w pok. 11 (parter) do dnia 20.12.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia będą również dostępne w holu głównym wydziału w dniach 10.12.2019 r. oraz 17.12.2019 r. 

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Mirosław Kloc
  Data dodania
  3 grudnia 2019