Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Telefon
48 81 5251081 w. 129
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Hotel "Kronos" , ul. Sowińskiego 17, pok. 125, I piętro


 


wtorek  12:00 - 13:00


czwartek 9:00 - 9:45


lub w innych terminach po wcześniejszym kontakcie mailowym
 


 

Adres

ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

O sobie

Przebieg kariery naukowej 

Tytuł profesora (2006)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS (2000).

Habilitacja (1995, UMCS), literatura amerykańska i porównawcza, na podstawie książki  pt. Polska Isaaca Bashevisa Singera - rozstanie i powrót, Wydawnictwo UMCS 1994.

Doktorat (1985, UMCS), literatura angielska i teoria przekładu, na podstawie rozprawy pt. Problemy krytyki przekładu na podstawie polskich przekładów angielskiej literatury dziecięcej  (wyróżniona Nagrodą Rektorską; wydana w 1988 roku w wersji książkowej przez Ossolineum)        

Magisterium (1979, UMCS), literatura amerykańska, na podstawie pracy: I.B. Singer's Man in the World of Chaos.

Zajmowane stanowiska

Od 1 X 2011 – profesor zwyczajny w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS 

2000 – 2011 –  kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS

2005-2007 – zastępca dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa UMCS

1979-2000 zatrudniona w Instytucie Anglistyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowiskach:

            od 2000 profesor nadzwyczajny

            1986-1999,  adiunkt

            1982-1985, starszy asystent

            1979-1982, młodszy asystent

Inne doświadczenia zawodowe

Od 2010 – członek redakcji półrocznika Studia Judaica  

Od 1999 - członek redakcji rocznika Polin: Studies in Polish Jewry wydawanego przez Littman Library of Jewish Civilization w  Brandeis University, Waltham, Mass., USA 

Od 1985 – członek redakcji kwartalnika „Akcent” 

Od 1978 tłumaczka literatury pięknej z języka angielskiego (od 1989 również z jidysz).

Funkcje pełnione poza uniwersytetem

Członek Rady Narodowego Prgramu Rozwoju Humanistyki (od kwietnia 2016 r.)

Członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (od 2013 r.)

Członek Rady do Spraw Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski (od 2006 r.)

Członek Rady Programowej Towarzystwa „Otwarta Rzeczpospolita”

Wybrane stypendia zagraniczne

Ina Levine Invitational Senior Scholar w United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie  – 2006/7

Vivian Lefsky Memorial Fellowship w YIVO Institute for Jewish Research – wrzesień/październik 2002

Stypendium Fulbrighta na rok akademicki 1998/9 - Brandeis University, Waltham, Mass., USA

Stypendium American Council of Learned Societies - visiting scholar w Center for American Culture Studies, Columbia University oraz w YIVO Institute for Jewish Research, Nowy Jork, rok akademicki 1988/89

Corpus Christi College, Oxford - visiting fellow w ramach Hospitality Scheme for Polish Scholars – lipiec 1988

Stypendia i granty krajowe

Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program „Mistrz”  –  2006-2010  

2004-2007 –  grant nr 1 H01C 035 27 pt. „Księgi pamięci (izkor bicher) jako źródło wiedzy o  historii i kulturze polskich Żydów”

2001-2004 – grant nr 5H01C 060 21 pt. „Kazimierz vel Kuzmir – Kazimierz Dolny w zapisach literatury polskiej i jidysz”

Nagrody i wyróżnienia

2016 - Nagroda im. Ireny Sendlerowej 

2007 – Nagroda JM Rektora UMCS 

2005 – Nagroda JM Rektora UMCS

2005 – Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim” przyznany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej za działalność społeczną i naukową

2004 – Nagroda naukowa  im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej przyznana przez YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku  za badania w dziedzinie literatury jidysz

2004 – honorowy dyplom Ambasady Izraela za zasługi dla ocalania miejsc związanych z  historią Żydów polskich

1986 – Nagroda JM Rektora UMCS (II stopnia)

1982 – Nagroda JM Rektora UMCS (III stopnia)

1978 – III nagroda w konkursie im. Wandy Kragen na najlepszy debiut translatorski.

Wykłady gościnne

Zentrum Jüdische Studien Berlin-Branderburg - 2015

Muzeum Żydowskie w Oslo - 2015

Muzeum Zydowskiej w Thornheim, Nowegia - 2014

Uniwersytet w Lind, Szwecja  - 2013

Instytut Polski w Tel Avivie – seria wykładów w różnych miastach Izraela – 2008

Ina Levine Annual Lecture w Muzeum Holokaustu  w Waszyngtonie – 2007     

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie – 1991, 1997, 2004

Uniwersytet Łódzki – październik 2003, luty 2010

Fundacja Judaica w Krakowie – listopad 2003, listopad 2007, październik 2009

YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku -  marzec 1989, październik 2002

Konsulat RP w Chicago – czerwiec 2001

Princeton University – marzec 1999

Harvard University – grudzień1998

University of Wisconsin w Milwaukee – marzec 1999

Reed College, Portland, Oregon – kwiecień1999

University of Texas, Austin – luty 1999

University of Michigan w Ann Arbor – marzec 1999

Central Connecticut State University – listopad 1998

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Promotor ponad 120 prac magisterskich i licencjackich z literatury amerykańskiej i porównawczej, teorii i krytyki przekładu i kulturoznawstwa (judaistyki)

Promotor 5 prac doktorskich: Katarzyna Więcławska, 2004; Agnieszka Żółkiewska-Rejak; 2006, Laura Quercioli-Mincer, 2008; Celina Handzel, 2014; Dominika Kurek,  2014

Przynależność do towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, prezes,  2010-2013 

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (członek-założyciel), od 1995 roku

Lubelskie Towarzystwo Naukowe 

Główne kierunki badań

teoria, recepcja i krytyka przekładu

literatura jidysz

literatura amerykańska XX wieku

literatura porównawcza

 

 


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE 

Książki - monografie

Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 214.

(z Christopherem Garbowskim), An Outline of Polish History, YIVO Institute for Jewish Research, New York 2003, s. 64.

Polska Isaaca Bashevisa Singera - rozstanie i powrót, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 198.

Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 182.

 

Książki – antologie (wybór, przekład, opracowanie i przedmowa)

(z Anną Kuligowską-Korzeniewską), Szalom Asz, Dramaty. Wybór, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Zeromskiego w Kutnie, Kutno 2013.

Ze skarbnicy żydowskiego Kazimierza. O chasydach, malarzach i wizycie polskich dostojników,Fundacja Kazimierska, Kazimierz nad Wisłą 2012.

(z Adamem Kopciowskim i Andrzejem Trzcińskim), Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 631.

Kazimierz vel Kuzmir – miasteczko różnych snów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, 394 s.

(z Antonym Polonsky’m), Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, University of Nebraska Press, Lincoln-London 2001, s. 350.

 

Książki - redakcja naukowa

(z Andrzejem Trzcińskim), Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza. Pruszków 2016, s. 460.

(z Eugenią Prokop-Janiec, Antonym Polonskym i Sławomirem J. Zurkiem), Polin. Studies in Polish Jewry: Jewish Writing in Poland, t. 28, s.578.

Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 151.

(z Feliksem Tychem), Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust: Poland 1944-2010, Yad Vashem Publishers, Jerozolima 2014, s.1108.

(z Marcinem Prengowskim i in.), Księga pamięci Sochaczewa – wybór tekstów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, Sochaczew 2012, s. 431.

(z Feliksem Tychem), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 925.

(z Marcinem Skrzypkiem), Adina Cimet, Jewish Lublin: A Cultural Monograph, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 270.

(z Eugenią Prokop-Janiec, Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz – zarys (2-ie wydanie uzupełnione), Ossolineum, Wrocław 2007, s. 167.

(z Bogusławem Wróblewskim), Biłgoraj, czyli raj... Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 284.

Chone Shmeruk, Świat utracony. O twórczości I.B. Singera, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 212.

(z Konradem Zielińskim), Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 224.

(z Martą Kubiszyn i Grzegorzem Żukiem) Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, Projectguggenheim - Brama Grodzka-Teatr NN - Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Lublin 2003, s.152.

 

Przekłady książek

Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. Materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga Z [Churban Bilgoraj], oprac. i przeł. z jidysz i hebrajskiego Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński i Marzena Zawanowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Tec, Nechama. Suche lzy. [Dry Tears], przeł. we współpracy z Katarzyną Mantorską, Warszawa, Baobab, 2005.

Asz, Szolem, Miasteczko [A sztedtel] (nowa redakcja anonimowego przekładu z 1911 roku), Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec nad Wisłą 2003.

Singer, Isaac Bashevis , Grosiki na raj i inne opowiadania [A Nest Egg for Paradise and Other Stories], wybór, redakcja, przedmowa i część przekładów. Muza S.A., Warszawa: 2001.

Hadda, Janet. Isaac Bashevis Singer – historia życia [Isaac Bashevis Singer: A Life], Muza, Warszawa 2001.

Shmeruk, Chone. Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz [The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature], Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Singer, Isaac Bashevis. Szatan w  Goraju [Der Sotn in Goray - Satan in Goray]  Z przedmową  (przekład  z jidysz we współpracy z Chone Shmerukiem), Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995. Wyd. II, poprawione z nowym posłowiem 1999, seria klasyki światowej; wydanie 3 - Muza, Warszawa 2004.

Singer, Isaac Bashevis.  Isaac Bashevis Singer,  Spinoza z ulicy Rynkowej [Spinoza of Market Street], Wydawnictwo „Atext”, Gdańsk 1995;  wydanie 2 - Muza, Warszawa 2003.

Paley, Grace. Gdzie indziej [Somewhere Else], Wydawnictwo „Przedświt”, Warszawa 1993.

Singer, Isaac Bashevis.  Późna miłość [Old Love], Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993.

Barth, John. Zagubiony w labiryncie śmiechu[Lost in the Funhouse], z przedmową. Wydawnictwo „Przedświt", Warszawa, 1991.

Milne, A.A. Zakątek Fredzi Phi-Phi [The House at Pooh Corner]. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin1991.

Hakluyt,  Richard. Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików [Voyages], z notą od tłumacza, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988.

Milne, A.A., Fredzia Phi-Phi [Winnie-the Pooh], z przedmową, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986, wydanie 2 – 1991.

 

Artykuły zagraniczne

'Alice' in Polish: With Many Approaches to Translation" w: Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece", red. Jon A. Lindseth i Alan Tannenbaum, Oak Knoll Press in cooperation with the Lewis Carroll Society of North America, New Castle, Delaware 2015, s. 451-453 (t. 1, Essays), s. 508-512 (t. 2, Translations), s. 643-652  (t. 3, Checklists).

(z Eleonorą Bergman), Feliks Tych – In Memoriam, „ Yad Vashem Studies” , t. 43, Jerusalem 2015, s. 33-43. Wersja hebrajska w: „Jad Waszem Kobec Mechkarim”, t. 43, Jeruszalaim 2015, s. 27-36.   

Polani tipusi, jehudi tipusi: Kazimierz Dolni keaw tipus szel hasztetl, w: Historja mitnageszet wekijum meszutaf: perspektiwot chadaszot al hamifgasz hajehudi-polani (Conflicting Histories and Coexistence: New Perspectives on the Jewish-Polish Encounter), red. Daniel Blatman, Magnes Press, Jerusalem 2014, s. 134-157

 Commemoration by Deformation: Julian Stryjkowski’s Linguistic Strategy¸„Poetics Today” nr 3 (35), 2014, s. 383-397.

(z Magdaleną Rutą, Responses to the Holocaust in Polish and Yiddish Literature, w: Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust: Poland 1944-2010, red. Feliks Tych i Monika Adamczyk-Garbowska, Yad Vashem Publishers, Jerozolima 2014, s.353-394.

 (z Adamem Kopciowskim), Memorial Books As a Remembrance of Collective Trauma, w:  Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust: Poland 1944-2010, red. Feliks Tych i Monika Adamczyk-Garbowska, Yad Vashem Publishers, Jerozolima 2014, s.503-540.

(z Magdaleną Rutą), From Jewish Culture to Culture about Jews, w: Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust: Poland 1944-2010, red. Feliks Tych i Monika Adamczyk-Garbowska, Yad Vashem Publishers, Jerozolima 2014, s. 823-846.

(z Adamem Kopciowskim i Andrzejem Trzcińskim), Les Livres du souvenir, une source sur l’histoire, la culture et l’extermination des Juifs polonais, w: „Revue d’Histoire de la Shoah”, t. 200, 2014, s. 25-82.

Polish Literature on the Holocaust, w: Holocaust Literature.  A Critical Introduction, red. Alan Rosen, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 150-163.  

Alice in Poland, w: Illustrating Alice. An International Selection of Illustrated Editions of „Alice’s Adventures in Wonderland” and „Through the Looking Glass”, red. Dennis Hall i Carol Manheim, Artists’ Choice Editions, London 2013, s. 70-75.

 “I know who you are, but who I am – you do not know…” Reading Yiddish Writers in a Polish Literary Context, “Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies” (Purdue University Press), nr 3, t. 29, 2011, 83-104.

The Reception of Memorial Books in Poland, [w:] Yizker Books in the World, red. Rosemary Horowitz, McFarland Press, Jefferson, North Carolina 2011, s. 107-121.

(z Martą Kubiszyn) Pamięć w fotografiach Stefana Kiełszni – dokumenty nieistniejącego żydowskiego miasta. Memory in Photographs: Stefan Kiełsznia’s Images of the Extinct Jewish Town. Fotografien als Gedächtnis: Stefan Kiełsznias Bilder einer ausgelöschten jüdischen Stadt, [w:] Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Zdjęcia lubelskiej dzielnicy żydowskiej z lat 30-tych, red. K. Krahl, C. Mennicke-Schwarz, S. Wagler, Spector Books, Leipzig 2011, s. 31-38 (j. polski), 38-45 (j. niemiecki), 45-51 (j. angielski).

Compléter la mémoire – les <yizker-biher> (livres du souvenir) comme témoignage et inspiration, w: Juifs et Polonais, red. Jean-Charles Szurek i Annette Wieviorka, Albin Michel, Paris 2009, s. 401-412.

Fiddles on Willow Trees: The Missing Polish Link in the Jewish Canon, [w:] Arguing the Modern Jewish Canon: Essays on Literature and Culture in Honor of  Ruth R. Wisse, red. Justin Cammy, Dara Horn, Alyssa Quint, Rachel Rubinstein, Center for Jewish Studies,  Harvard University Press, Cambridge Mass., 2008, s. 627-643.

[w jidysz] A szrajber iz gebojrn geworn: Icchok Baszewis-Zingers jugntleche werk antdekt in Bilgoraj, „Forwerts“, 30 marca 2007, s. 12-13.

Polish Drama Sustains Spiritual Unity in a Divided Country, w: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, red. Marcel Cornis-Pope i John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2007, s. 162-169.

Patterns of Return: Survivors’ Postwar Journeys to Poland  - artykuł w formie oddzielnej książeczki wydanej w serii wykładów wygłoszonych w United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, Washington D.C. 2007, 29 s.

Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland, w: Contemporary Jewish Writing in Europe: A Guide, red. Thomas Nolden and Vivian Liska, Indiana University Press, Bloomington 2007, s. 176-191.

The Place of Isaac Bashevis Singer in World Literature,  „Studia Judaica” (Cluj-Napoca, Rumunia), t. XIII, s. 219-227.

(z Antonym, Polonskym),  Polish-Jewish Literature: An Outline, w: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, red. Marcel Cornis-Pope i John Neubauer, John Benjamins Publishing, Amsterdam 2004.    

13 artykułów o następujących polskich pisarzach: Jerzy Andrzejewski, Janina Bauman, Halina Birenbaum, Kazimierz Brandys, Stanisław Benski, Henryk Grynberg, Hanna Krall, Czesław Miłosz, Adolf Rudnicki, Andrzej Szczypiorski, Julian Tuwim, Bogdan Wojdowski,  Stanisław Wygodzki, w: Holocaust Literature, t.1-2. red.Lillian Kremer, Routledge, New York 2003, s.  43-45, 111-113, 159-161, 181-183, 135-137, 499-503, 708-711, 846-848, 1058-1062, 1244-1246, 1273-1275, 1338-1340, 1341-1343

 The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields), "Slavic Almanach” (Johannesburg), March 2002, s. 180-198.

Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, w: Isaac Bashevis Singer: His Work and His World, red. Hugh Denman, Brill, Leiden-Boston   2002, s. 17-29.Wcześniejsza wersja:  I.B. Singer's Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, „Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History”, The Johns Hopkins University Press, nr 3, 1997, s. 265-276.

The Muted Memory: Reception of Anne Frank’s Diary in Poland, Remembering for the Future, Palgrave Publishers, London 2001, s. 684-690.

The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction, w: The Hidden Isaac Bashevis Singer, red. Seth L. Wolitz, University of Texas Press, 2001, s. 134-147.

Poland and the Holocaust, w: Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians, ed. by Michael Signer, Indiana University Press 2000, s. 319-324.

The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations, “Polin: Studies in Polish Jewry”, The Littman Library of Jewish Civilization, t. 12, London 1999, s. 284-294.

Is There a Place for Yiddish in Poland's Jewish Revival?, w:  Yiddish Culture in the World, red. Gennady Estraikh i Mikhail Krutikov, Oxford 1999, s. 57-72.

Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory, red. Stanislaus Blejwas, Occasional Papers in Polish and Polish American Studies, The Polish Studies Program, Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut, nr 7, 1999 (artykuł w formie oddzielnej książeczki).

Chone Shmeruk 1921-1997,  „Polin: Studies in Polish Jewry”, The Littman Library of Jewish Civilization, t. 12, London 1999, s. 369-373

Obrazowanje i politika: borba c priedubieľdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje, w: Tien’ Hołokosta: matieriały II mieľdunarodnogo sympozjuma "Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija", Moskwa 1998, s. 215-222.     

Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom politiczieskom kontiekstie, w: ibidem, s. 152-158.

Julian Stryjkowski: 1905-1996, „Polin: Studies in Polish Jewry”, The Littman Library of Jewish Civilization, nr 11, 1997. s. 381-384.

The Reception of I.B. Singer's Fiction in Poland, w: Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies, Division C, t. 3. Jerusalem: Hebrew University, 1994, s. 61-68.

Poles and Poland in I.B. Singer's Fiction,  „Polin:  A Journal of Polish Jewish Studies”, nr 5, 1991, s. 288‑302. Przedruk w: Studies from POLIN: From Shtetl to Socialism. Red. Antony Polonsky. London-Washington: The Littman Library of Jewish Civilization, 1993, s. 502-516.

In Search of a Road to Reconciliation, „Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews”, nr  2, 1991, s. 14‑18.

Let's Not Tame the Shrew [o poezji Anny Świrszczyńskiej] , „Newsletter of the Poetry Society of America”, t. 37, 1991, s. 22-26.

A New Generation of Voices in Polish Holocaust Literature, „Prooftexts: A Journal of  Jewish  Literary  History”, nr  3, 1989, s. 273‑287.

 

Artykuły krajowe

Trudne tematy w twórczości Juliana Tuwima, w: Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 119-128.

Jidisz – angielski – polski. Problemy przekładu i pamięci, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 23 (43), 2014, s. 277-292.

(z Magdaleną Rutą), Literatura polska i jidysz wobec Zagłady, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 335-338.

(z Adamem Kopciowskim), Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 441-470.

(z Magdaleną Rutą), Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 715-732.

Malarska księga pamięci Chaima Goldberga/Chaim Goldberg’s Kuzmir as an Artist’s Memorial Book, w: Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą/Chaim Goldberg: Kazimierz Revisited, red. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2013, s. 46-57.

O przekładach, w: Szalom Asz, Dramaty. Wybór, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska i Monika Adamczyk-Garbowska, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Zeromskiego w Kutnie, Kutno 2013, s. 13-21.

„Pan/Pani żyje? Zamość po Zagładzie w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach z języku jidysz (z aneksem pt. Relacje z podróży do Zamościa różnych autorów – wybór przekładów z jidysz), w Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Zurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 317-349.

Krajobraz po Zagładzie – relacje dziennikarzy żydowskich z powojennej Polski, „Midrasz”, nr 1, 2012, s. 16-20.

Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Eugenia Prokop-Janiec i Sławomir J. Żurek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 233-244.

Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Alina Molisak i Zuzanna Kołodziejska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 128-139.

Przekład literacki w Polsce – stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość, „Lingwistyka Stosowana”, t. 4. 2011, s. 69-74.

“Smutno mi. Boże…” Pożegnania z Polską w literaturze jidysz, w: Honor – Bóg – Ojczyzna, red. Monika Rudaś-Grodzka i in., Fundacja Odnawiania Znaczeń/Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2009, s. 205-211.

Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś, w: Jidyszland – polskie przestrzenie,  red. Ewa Geller i Monika Polit, Warszawa 2008, s. 158-169.

Dziedzictwo polskiej poezji romantycznej w twórczości Abrahama Suckewera, w: Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, red. Andrzej Fabianowski i Maria Makaruk, Nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2005, s. 205-217.

Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni), w: Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, red. Lech Maliszewski, Norbertinum, Lublin 2004, s. 185-206.

Korzenie agresji: antysemityzm bez Żydów, w: Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu Zjednoczonej Europy, red. ks. Stanisław Zięba, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 285-291.

(z Henrykiem Dudą), Terminy „Holocaust”, „ Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. III,  red. Krzysztof Pilarczyk, PAU/PSTŻ, Kraków 2003, s. 237-253. Przedruk w „Pro Memoria”, nr 25, 2007, s. 65-74.

Przekłady literatury polskiej na jidysz, w Literatura polska – przewodnik encyklopedyczny, t. 2, PWN, Warszawa 2000, s. 575-6.

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast?, „Tygiel”, nr 7-9, 1999, s. 134-139.

Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I.J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta, „Tygiel”, nr 5, 1998.

Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza, w: Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim i Z. Maciejewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 394-403.

Jakub Glatsztejn - żydowski pisarz z Lublina, „Akcent”, nr 4, 1998, s. 114-115.

 W.M. Thackeray's “The Rose and the Ring” in Polish: Betwixt Translation and Adaptation, w: Discourses of Literature: Studies in Honour of Alina Szala, red Leszek S. Kolek I Wojciech Nowicki, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 1997, s. 125-136.

Fascynacje i uprzedzenia, czyli różne mity Ameryki, „Akcent, nr 2, 1997, s. 20-26.

Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną, w: Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Wydawnictwo DABAR, Lublin, 1996, s. 15-27.

Związki literackie Isaaca Bashevisa Singera, w: Literackie portrety Żydów, red. Eugenia Łoch, Wydawnictwo UMCS 1996, s. 173-184.

I. B. Singer - portret artysty w kraju młodości, „ExLibris, nr 31, 1993, s. 12-13.

Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I.B. Singera, „ExLibris nr 32 (specjalny), 1993, s. 7-8.

Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I.B. Singera, „Więź”, nr 1, 1991, s. 95-107.

Pisarz i diabeł [o Salmanie Rushdie], „Akcent”, nr 1/2, 1990, s. 14-19.

Wpływ kategorii odbiorcy na polskie przekłady angielskiej literatury dziecięcej, w: Literatura angielska i amerykańska. Problemy recepcji, red. A. Zagórska i G. Bystydzieńska, UMCS, Lublin 1989, s. 108-118.

„Alice's Adventures  in  Wonderland”  po  polsku  ‑  wierność przekładu  a  jego  recepcja   wśród  czytelników”,   w:  Problemy translatoryki  i  dydaktyki  translatorycznej,  red. F. Grucza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986, s. 61‑77.

O książkach dla dzieci i dorosłych, „Akcent”, nr 4, 1984, s. 17‑25.

Czy Kubuś Puchatek to Winnie‑the‑Pooh? O potrzebie  krytyki przekładu, „Akcent”, nr 4, 1982, s. 75‑85.

Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera, „Akcent”, t. 1, 1980, s. 125‑129.

Bezbarwny Faulkner, „Akcent”, t. 1, 1980, s. 170‑174.

Isaac Singer: Nobel 1978, „Życie Literackie”, nr 9, 1979, s. 12.