Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Hajkowska

dr Monika Hajkowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Telefon
(81) 537 63 20
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Monika_Hajkowska
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24 odbywają się:


w formie zdalnej  na wirtualnym kampusie (wideo-konferencja):  


 poniedziałek 8.00-9.00


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=161387&forceview=1


w formie stacjonarnej


Wtorek 8.45-9.45 co dwa tygodnie od 12 marca


Wtorek 10.30-11.30 co dwa tygodnie od 19 marca


W dniu 21 marca konsultacje stacjonarne odbędą się w godzinach 13.15-14.15


Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43, pokój nr 4.12)


Konsultacje zdalne  na wirtualnym kampusie (wideo-konferencja) po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres monika.hajkowska@mail.umcs.pl


 

Adres

ul. Głęboka 43
Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

  • Edukacja domowa w XIX wieku
  • Rekreacja kobiet w XIX wieku
  • Czas wolny dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów
  • Prasa pedagogiczna i kobieca Królestwa Polskiego

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje

Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, red. M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015.

Problemy opiekuńczo – wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie – przeszłość i teraźniejszość, red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015.

 Wychowanie patriotyczne w rodzinie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku w świetle pamiętników, (w:) Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, T. Maliszewskiego, Kraków 2010, s. 423 – 430, (współautor Renata Bednarz - Grzybek)

Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej, (w:) Instytut Pedagogiki UMCS. Wczoraj i dziś, pod red. J. Kirenko, M. Samujło, W. Bobrowicza, Lublin 2010, s. 75 – 91, (współautorzy Halina Raczek, Agnieszka Pawluk - Skrzypek)

Świadomość opiekuńczo – wychowawcza społeczeństwa Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku na łamach wybranych czasopism warszawskich,  „Roczniki Pedagogiczne” 2012, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. 4 (40), nr 2, s. 95-123, (współautor Renata Bednarz - Grzybek)

Higiena na łamach czasopisma „Zdrowie” (1878-1880), (w:) Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013, red. Z. Kropidłowski, D. Spychała, Bydgoszcz 2014, s.197-212.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. W 40 – lecie Jubileuszu, „Rocznik Pedagogiczny” 2014, t. 37, pod red. M. Dudzikowej, s. 327-334. (współautor Renata Bednarz – Grzybek, Joanna Wierzejska)

Former and present home education in Poland, (w:) Challenges of contemporary education-theoretical and empirical context, red. A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko, Drohobych 2014, s. 85-98.

Wychowanie dzieci i młodzieży na łamach „Opiekuna Domowego” (1865-1876), (w:) Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015, s. 55-70.

Narcyza Żmichowska (1819 -1896) – pisarka, działaczka społeczna, nauczycielka, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2015, t. 34, z. 1, Wydanie specjalne, Najmocniejsze są kobiety słabe. Studia i szkice o kobietach od starożytności po wiek XXI, red. R. Bednarz-Grzybek, Lublin 2015, s. 141-156.

Od lekarza do pedagoga. Medycyna w działalności pedagogicznej Janusza Korczaka, (w:) Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, red. M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015, s. 101-113.

Health education of children in light of nineteenth and early twentieth century guides,  (w:)  In the sphere  of  education and artistic work, edited by M. Chepil, A. M. Żukowska, O. Karpenko, Drohobych 2016, s. 161-173.

Nieznani/znani nauczyciele domowi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, "Studia Pedagogiczne"2017, t. 9(45), nr 1, s. 31-47.

Old age  of home teachers in Kingdom of Poland 1815-1915, „Ludonoznawczi Studii. Seria Pedagogika” 2017, t. 5/37, s. 252-258.

Higiena w poglądach Romualda Pląskowskiego (1821–1896), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 2018, Vol 31, No 2, s. 61-76.

„Był on dla mnie nie tylko nauczycielem, ale jakby starszym bratem i towarzyszem” – o relacjach nauczycieli domowych z pracodawcami i ich dziećmi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Edukacja-Technika- Informatyka” 2019, nr 1(27), s. 29-34.

Wchodzenie w związki małżeńskie nauczycieli i nauczycielek domowych w Królestwie Polskim w XIX wieku, „Horyzonty Wychowania” 2019, Vol 18, No 47, s. 11-22.

Kształcenie wychowawczyń przedszkoli w Prywatnym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie (1918 -1939), „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”2019, nr 3(53), s. 63-73.

Słaba płeć? o nauczycielkach domowych  w Królestwie Polskim w XIX wieku i początkach XX wieku, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, t. 39, z. 1, s. 11-26.